JUDr. Michael Mann

Advokát

Ab intus enim de corde hominum malæ cogitationes procedunt, adulteria, fornicationes, homicidia, furta, avaritiæ, nequitiæ, dolus, impudicitiæ, oculus malus, blasphemia, superbia, stultitia. Omnia hæc mala ab intus procedunt, et communicant hominem
— (Mar. 7, 21-23)

Publikované články

ID datové schránky: crcgxr9
+420 731 137 763

Sídlo
Bartošovice v Orlických horách 34
517 61

Pracoviště
Příkop 838/6
Brno
602 00

Fakturační údaje
IČ 76177807
DIČ CZ7401203887
jsem plátcem DPH

Po desetiletém působení v bankovnictví jsem v roce 2008 nastoupil do advokacie. Samostatným advokátem jsem od roku 2010. Nabízím poskytování právních služeb a právní zastoupení v oblasti

  • občanského práva (sepisování smluv, vymáhání pohledávek, vymáhání náhrady škod, převody nemovitostí včetně katastrální agendy, zastupování v pozůstalostním řízení, zastupování v civilních soudních řízeních)
  • rodinného práva (kompletní agenda rozvodů, tj. sepis návrhů ve věcech rodičovské odpovědnosti, sepis návrhů na rozvod, sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů a zastupování v těchto věcech před soudem)
  • trestního práva (obhajoba v přípraveném i soudním řízení, zastupování poškozeného v trestních řízeních)
  • správního práva (řízení o přestupcích, dopravní přestupky, zastupování při kontrolách ze strany státních orgánů dohledu, např. České obchodní inspekce, Krajských hygienických stanic, orgánů životního prostředí, České školní inspekce, ÚOOÚ, orgánů ochrany veřejného zdraví a bezpočtu dalších, sepis správních žalob a zastupování v řízeních o těchto žalobách).
  • ochranných známek a nekalé soutěže
Nabízím zkušenost, osobní přístup, flexibilitu a mobilitu.

Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto subjektu je www.cak.cz.