Publikované články

Převod, polopřevod, odhláška

(15.04.2015)

Převod, polopřevod, polopřepis, přeregistrace, případně odhláška. Tyto pojmy s oblibou používají novináři a žalovaní ve sporech pojišťovnami nebo s Českou kanceláři pojistitelů. Používají je soudy ve svých rozhodnutích. Nejčastěji se však tyto pojmy objevují v praxi obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (dále jen „obecní úřad“), které vedou…

Nejen o vlasech

(01.11.2013)

Současná soukromoprávní úprava neřeší možnost zcizovat vlasy nebo jiné obnovitelné části těla. Zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník (dále jen „oz“) výslovně nikomu nezakazuje prodat část svého biologického materiálu. Přesto se česká právní…

Pes v exekuci

(04.06.2012)

„Zabavil majetek a k tomu si ještě odvezl dva psy – tak vypadal nevšední postup exekutora v Holicích na Pardubicku“, sdělila dne 9.5.2012 s dramatickým výrazem moderátorka ve večerním pořadu Události. V následné reportáži mohli šokovaní diváci vidět nešťastnou povinnou majitelku psů…

Zánik zástavního práva k pohledávce na běžném účtu

(25.05.2012)

V bankovní praxi se objevil problém, zda zaniká zástavní právo banky k pohledávce na běžném účtu, jestliže zůstatek na tomto účtu klesne do záporné hodnoty (do debetu). Když banka poskytuje svému klientovi úvěr, sjednává si s ním často jako zajišťovací prostředek k zajištění závazku splatit úvěr…

Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto subjektu je www.cak.cz.